Xe điện gấp Mylo 500W

23,500,000

Xe có sẵn tại HTCamera cho khách trải nghiệm.

Có sẵn phụ tùng thay thế khi hỏng hóc.

  • Moto lên 500W.
  • Tốc độ không tải 40km/h.
  • Quãng đường đi chuyển thực tế 60km/h.