Mixer Saramonic AX100

900,000

Mixer Saramonic AX100 giúp bạn có thể kết nối 2 microphone với 1 camera hoặc điện thoại